OM VELLET - STYRET/KOMITEER

 
Styret i Dalbekk Vel perioden 2016 - 2017

Leder: Frank Mohn

Neststleder: Thor Vestaberg

Sekretær: Erik Rosenberg

Kasserer: Siv Strande

Styremedlem: Erlend Karlsen

Varamedlem: Eva Hermstad

Varamedlem deltar på styremøter

Revisor: Yngvild Blekastad


Øvrige komiteer:

Vannkomite: Frank Mohn, Erlend Karlsen

Valgkomite: Arne Stenerud, Vidar Hovland, Pål Christensen

Leder kan kontaktes på epost: framoh@hotmail.com

 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com