VIKTIG INFO - STRØMMEN

 
Strøm Hafslund (tidligere Viken Energi) eier ledningsnettet i Dalbekk og står for vedlikeholdet av dette.
Hver enkelt hytteeier står fritt til å velge strømleverandør. Strømtilgangen til hver hytte er begrenset til 25As hovedsikring.

K
apasiteten på ledningsnettet i Dalbekk er maksimalt utnyttet med de hytter og den strømtilgangen som eksisterer i dag.

I følge Hafslund vil det derfor ikke være mulig å knytte nye abonnenter til det eksisterende strømnettet. Av samme grunn er det ikke anledning til å utvide eksisterende abonnement til 3-fas.


- Les også om vannet
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com