VIKTIG INFO - STRØMMEN

 
Strøm Hafslund (tidligere Viken Energi) eier ledningsnettet i Dalbekk og står for vedlikeholdet av dette.
Hver enkelt hytteeier står fritt til å velge strømleverandør. 

- Les også om vannet
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com