VIKTIG INFO - VEIEN VÅR

 

        

Veien blir vedlikeholdt hovedsaklig ved hjelp av dugnadsarbeid.
Her er noe bilder fra dugnad høsten 2003.

 Det er noen km med vei som trenger vedlikehold.
 
Bjønndalsveien fra bommen og innover eies av flere skogeiere.
Dalbekk Vel har inngått tinglyst avtale med disse, og har gjennom denne avtalen bruksrett til veien.
 

Fartsgrensen på veien er 30 km/t og kjøring er ikke tillatt mellom kl. 10.00 og 15.00 på lør-, søn- og helligdager.

 
Det gis én kjøretillatelse og én bomnøkkel for hver hytteeiendom. Det er også mulig å kjøpe fjernstyrt bomåpner i tillegg til nøkkel.
Tillatelsen gjelder for ett kjøretøy, og den skal ligge synlig i frontruten ved kjøring og parkering i Bjønndalsveien.
Bommen skal alltid være låst.
 
Veien brøytes om vinteren, mens vedlikeholdet ellers ordnes ved veidugnad som arrangeres en til to ganger årlig.
Det innkalles fast til veidugnad siste lørdag i mai hvert år.
 
Dersom eiendommen tidligere ikke har hatt kjøretillatelse og bomnøkkel kan dette fås ved henvendelse til styret.
Det skal da betales et engangs anleggsbidrag.
 
Tapt kjøretillatelse eller bomnøkkel kan erstattes ved henvendelse til styrets leder
.
Misbruk av kjøretillatelsen fører til at den ansvarliges tillatelse inndras etter styrets bestemmelse. 

 
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com