OM VELLET - VELKOMMEN

 
I Lillomarka, Nordmarka i miniatyr som mange sier, finner vi Dalbekk skog. 

Et hyttefelt på 59 hytter som er harmonisk plassert i et småkupert skogsterreng,
fra rett oppunder Lilloseter til Skredderudtjern.
 

Folk liker seg her, det vitner de godt vedlikeholdt hyttene om. Flere har fulgt familier i generasjoner.

Man er langt til skogs, men likevel behagelig nær Hagan i Nittedal med bekvemmeligheter som butikk,
post og buss.
 
                         Bueorm 
 
Vi er mange oslofolk og noen og enhver misunner oss den korte avstanden mellom hjem og hytte og særlig etter at skogsbilveien fra Hagan kom.

Nettsiden er hovedsakelig for vellets medlemmer, men vi er glade for besøk av andre.

Igjen, velkommen til oss!

Foreningens formål er å fremme medlemmenes og stedets fellesinteresser, slik som forhold og utvikling etter hvert kan forekomme.

Det har gjennom årene blitt lagt ned en betydelig innsats av dugnadsarbeid i opparbeidelse av veier, strøm og hyttevann. Dette har gjort vellet til en sammensveiset enhet i Dalbekk, noe vi fikk brukt for under det siste store løftet som ble gjort. Utskifting av master og ledning for strøm til hyttene.

For ytterligere informasjon henvises til vedtektene


 

Medlemskap Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og følger kalenderåret. Fortiden er kontingenten på kr. 1.500,- og fordeler seg slik:

Medlemskontingent: 400,-

Driftsutgifter vei: 700,-

Driftsutgifter vann: 400,-

Det sendes ut innbetalingsblankett hvert år, som vi ber alle om å være raske med å betale.

Årsmøtet avholdes fast første uke i juni.


Kart over vellets område


Eller som flyfoto fra SNR
Kilde: Statens kartverk

 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com