OM VELLET - INFORMASJON

 
     

Medlemskap Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og følger kalenderåret. Fortiden er kontingenten på kr. 1.500,- og fordeler seg slik:

Medlemskontingent: 400,-

Driftsutgifter vei: 700,-

Driftsutgifter vann: 400,-

Det sendes ut innbetalingsblankett hvert år, som vi ber alle om å være raske med å betale.

Årsmøtet avholdes fast første uke i juni.Hyttevannet vårt
Vellet leverer vaskevann fram til veggen på hytta for de som har ønsket/ønsker det. Vannet tar vi fra Nordre Aurevannsputten.
Det forutsettes at hver hytte sørger for eget drikkevann.
 
Når man har hytte i Dalbekk så er det noen viktige
Les mer...

 
Strøm
Strøm Hafslund (tidligere Viken Energi) eier ledningsnettet i Dalbekk og står for vedlikeholdet av dette.
Hver enkelt hytteeier står fritt til å velge strømleverandør.
Veien vår
Bjønndalsveien fra bommen og innover eies av flere skogeiere.
Dalbekk Vel har inngått tinglyst avtale med disse, og har gjennom denne avtalen bruksrett til veien.
Fartsgrensen på veien er 30 km/t og kjøring er ikke tillatt mellom kl. 10.00 og 15.00 på lør-, søn- og helligdager.

Vannet stenges 1. uken i oktober.


Styret og komiteer

Du kan se disse på denne siden.


Møter og sammenkomster
Årsmøte holdes første uken i juni. Vellet arrangerer også en årlig fest, hvor vi samles og blir bedre kjent.


Og ellers...
...har vi en rekke glimrende badevann i vårt nærområde. Spesielt kan nevnes Skredderudtjern, Kjulstjern og Nordre Aurevannsputten.
Det er også mulighet for godt fiske i Lillomarka i tillegg til utmerkede sopp- og bærplukker-steder.

Ønsker du å gjøre deg bedre kjent med marka vår, anbefales Lill-O-Dilten - turorientering i Lillomarka. Det henger poster ute fra april til oktober og Lill-O-Dilten inneholder kart over disse. Pakken koster i underkant av 200 kroner og fås kjøpt i bla sportsbutikker, kiosker og bensinstasjoner nord for Sinsen-krysset.

Det er et rikt vilt- og fugleliv i skogen vår, og vi minner alle hundeeiere om at det er båndtvang i tiden 1. april til 20. august.

Er det noe annet du lurer på, kan du gjerne ta kontakt med medlemmer i styret.


 
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com