OM VELLET - VELLETS HISTORIE

 
Av initiativtagere må nevnes Berit og Birger Torvaldsen.
De har i mange år hatt viktige roller i vellet. Birger som formann og Berit som kasserer.

Første innføring i protokollen er 26.0ktober 1966.
Her var 18 hytterepresentanter var tilstede, og allerede den gang var tema strøm og vei.

D
et har vært et utrolig løft av medlemmene å gjennomføre de planer og mål vellet har satt seg gjennom årene.

Vi har etter hvert fått til både strøm, vei, og vaskevann fram til de hyttene som har ønsket det.
Det er blitt mange dugnadstimer opp gjennom årene.

Det vil ,når vi har gått igjennom styreprotokollene, komme en mer utfyllende historie om Dalbekk Vel.
Vi vil også snakke med de eldste medlemmene.


 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com