TURFORSLAG - SINOBER

 
Tur til SinoberBestyrer på Sinober er Ellen Sønsteby. Her kan du oppleve sauer, kaniner, høner og ta en titt i lavvoen hvis du ønsker det.

Du kan få kjøpt mineralvann, kaffe, øl etc. samt både nybakt brød og andre bakvarer. Ellen selger også litt håndverk.

Store forandringer har skjedd her de siste årene siden Ellen overtok, og Sinober har blitt en meget hyggelig plass å komme til.

Matpakka kan nytes både inne i peisestua og ute på benker og bord. Bestyrer Ellen Sønsteby og faren Reidar Sønsteby.Ellen driver også barnehage på Sinober. Her er bilde av lavvoen og hønsehuset.
 

Vi må også her ha med litt historie.  
 
I 1829 innkalte Kari Olsdatter Skøyen enka Ragnhild Søskauen til forlikskommisjon med krav om at hun skulle fravike plassen Søeskoven.

For enkefru Ragnhild Søskauen møtte svigersønnen hennes, Lars Jensen og lagvergenGudbrand Thoresen, den siste kom fra Skøyenstua. Ragnhiild Søskauen forpliktet seg til å flytte mot at svigersønnen Lars Jensen fikk "bebygge og opprydde den saakaldede Fut Vangen" i gårdens utmark. De skulle også få utvist tømmer til "fornødne Husmannsbygninger". Den jordveien Lars skulle gjerde inn skulle være omtrentav samme størrelse som Søskauen. Vedrett og havnerett fulgte plassen.

Den første brukeren av plassen, Lars, var fra Nannestad. Sinoberrud hette stedet han kom fra, derav kom dette navnet inn på Futvangen. Du kan lese mer historie om Sinober i boka til Eivind Heide. Den får du også kjøpt både på Sinober ,Lilloseter og Sørskogen. Idag er det Oslo Komune, friluftsetaten som eier Sinober sportsstue. 
 
Åpningstider

Lør/søndager fra kl. 10.00 til 16.00 hele året.

Tlf.: 67071071

Kilder: Eivind Heide og Oslo kommune, friluftsetaten.
 
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com