SISTE NYTT

05.06.2018
HØSTFEST 2018 - Les mer her

04.06.2018

Etter 3 år med å vise nyhets innhold fra Facebook på denne siden, så er dette dessverre ikke mulig lengre pga endringer hos Facebook.
Vi skal prøve å være flinke til å legge ut viktige nyheter her.
Hvis du er på Facebook, så bli gjerne med i Dalbekk Vel sin gruppe:
https://www.facebook.com/groups/132175706984090/


  

MEDLEMSSIDER

Logg deg inn med vellets passord:

Passord:
 

Glemt passord?

INFORMASJON

Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og følger kalenderåret.
For 2018 er full kontingent på kr. 1500,-
og fordeler seg slik:

Medlemskontingent: 400,-
D
riftsutgifter vei: 700,-
Driftsutgifter vann: 400,-

Det sendes ut innbetalingsblankett hvert år, som vi ber alle om å være raske med å betale.
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com